Wywiad konkurencyjny

Wywiad konkurencyjny
Wywiad konkurencyjny polega na pozyskaniu ekskluzywnej i rozproszonej informacji, przetworzenie jej w wiedzę, która będzie przydatna do usprawnienia procesu decyzyjnego oraz zwiększenia konkurencyjności firmy.

Wywiad konkurencyjny jest m.in. szacowaniem ryzyka politycznego, analizą tendencji społecznych i gospodarczych, wskazaniem nowych perspektyw handlowych, wiedzą na temat potencjalnych partnerów i wspólników, wsparciem operacji związanych z fuzjami i przejęciami.

Narzędzia, o których mowa pozwalają również na uniknięcie strat dla przedsiębiorstwa, które pojawiają się gdy konkurencja sięga po nowoczesne metody zarządzania jakimi jest właśnie wywiad gospodarczy/konkurencyjny. Wsparcie w zarządzaniu firmą, dostarczenie informacji o strategicznym znaczeniu oraz osłona przed wrogimi działaniami konkurencji lub zagranicznych służb państwowych, to dziś niezbędne kroki w celu realizacji założonych celów biznesowych. 

Wykorzystując dostępne narzędzia z zakresu Wywiadu Konkurencyjnego proponujemy następujące aspekty aktywności na rzecz Państwa przedsiębiorstwa:

Doradztwo strategiczne (uzyskiwanie informacji strategicznych); celem jest przekazywanie kierownictwu firmy informacji w formie i zakresie dedykowanym konkretnemu przedsiębiorstwu i konkretnym problemom, na które napotyka w swojej działalności, co ma zmniejszyć poziom ryzyk oraz niepewności podczas procesu decyzyjnego, a tym samym zwiększyć przewagę firmy nad konkurencją.

Osłona i bezpieczeństwo; monitorowanie najbardziej newralgicznych obszarów działalności firmy oraz zapobieganie i neutralizowanie działań zmierzających do niekorzystnej zmiany lub nadużycia mechanizmów decydujących o właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz decydujących o osiągnięciu celów biznesowych (cyberataki, szpiegostwo gospodarcze, czarny PR, pranie pieniędzy, kontakty z osobami i firmami o przestępczej historii itp.).

Zarządzanie i wyjście z sytuacji kryzysowej, w której każda firma może znaleźć się w wyniku działań konkurencji, niekorzystnego zbiegu wydarzeń, wycieku informacji strategicznych, działań przestępczych lub terrorystycznych.

Kreowanie i utrwalanie właściwego wizerunku (promowanie interesów firmy);budowanie właściwego obrazu przedsiębiorstwa i pożądanej percepcji w środowisku biznesowym, politycznym czy społecznym (także w przestrzeni międzynarodowej).

Aktywność biznesowa wiąże się z wyjazdami i działaniami w różnych miejscach na świecie. To generuje szereg ryzyk, od wejścia w zainteresowanie miejscowych służb specjalnych (zwłaszcza w takich krajach jak Rosja, Chiny czy Białoruś) poprzez zagrożenia związane z przestępczością pospolita (np. RPA, czy kraje Ameryki Południowej) na zagrożeniach terrorystycznych kończąc (praktycznie w każdym miejscu na świecie).
Wiele przedsiębiorstw organizuje i prowadzi stałe przedstawicielstwa w różnych rejonach świata. Placówki takie wymagają szczególnego wsparcia zarówno informacyjnego jak i działań pozwalających ochronić ich personel przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami.
Oferowane przez nas usługi pozwolą Państwu lepiej przygotować się do planowanej  podróży służbowej, spotkań i negocjacji, rozpoznać z wyprzedzeniem ewentualne zagrożenia. Dadzą odpowiedź jak zmaksymalizować swoje bezpieczeństwo osobiste, uchronić informacje istotne dla przedsiębiorstwa oraz zminimalizować  zagrożenia wynikające z działania w odmiennej przestrzeni biznesowej.