Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych
  1. UZYSKANIE ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO dla przedsiębiorstwa – prowadzimy doradztwo w trakcie procesu certyfikacji, pomagamy w tworzeniu wymaganych procedur, wsparcie w zakresie organizacji pionu ochrony;
  2. PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - zapewniamy obsługę przedsiębiorców w zakresie posiadania wysoko wykwalifikowanych pełnomocników ochrony z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej i sektorze prywatnym;
  3. KANCELARIA NIEJAWNA – doradztwo przy tworzeniu kancelarii niejawnych zgodnie z wymogami w zakresie organizacji i funkcjonowania, audyt określający spełnianie wymogów bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych;
  4. UZYSKANIE ŚWIADECTWA AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO niezbędnego w przypadku wytwarzania/przetwarzania informacji niejawnych - doradztwo w trakcie ubiegania się o CERTYFIKAT OCHRONY ELEKTROMAGNETYCZNEJ, tworzenie wymaganych procedur (PBE – procedury bezpiecznej eksploatacji i SWB – szczególne wymagania bezpieczeństwa procedur), doradztwo w procesie certyfikacji systemu informatycznego;
  5. INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – zapewniamy obsługę w tym zakresie w przypadku posiadania certyfikowanego systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;
  6. SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – prowadzimy dla przedsiębiorców i pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o informacji niejawnych, w oparciu o materiały szkoleniowe ABW.