Ochrona marki i tajemnicy handlowej

Ochrona marki i tajemnicy handlowej
Jeżeli prowadzą Państwo własną firmę, na pewno doskonale Państwo wiedzą, że marka jest nierozerwalnie związana z osiąganymi wynikami biznesowymi, ofertą, innowacjami oraz organizacją.

To ona buduje wizerunek firmy, a także rzetelność, stały rozwój i zdolności, kwalifikacje oraz kompetencje ludzi ją tworzących. Działania godzące w prywatne informacje mogą przynieść niepowetowane straty dla firmy. To właśnie dlatego tak ważna jest ochrona marki i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Polskie prawo chroni firmowe informacje ustawą „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, jednak jej zachowanie w rzeczywistości zależy od przyjętych procedur zabezpieczających oraz rzetelności i uczciwości ludzi mających dostęp do chronionych w firmie informacji.

Każdy przedsiębiorca dla dobra swojej firmy powinien chronić szereg informacji, w skład których wchodzą m. in. listy klientów, treści porozumień i zawieranych umów, plany techniczne, korespondencja handlowa, wynalazki (opatentowane i nieopatentowane), przyjęta lub planowana strategia firmy, organizacja pracy, sposoby marketingu i reklamy, metody kontroli wytwarzanych towarów i świadczonych usług, wyniki badań oraz sprawozdania finansowe niepublikowane.

Proponujemy profesjonalne usługi detektywistyczne, mające na celu ochronę marki i tajemnicy przedsiębiorstwa, takie jak:
  • sprawdzanie zatrudnionych osób
  • dyskretne monitorowanie zachowań osób mogących naruszać tajemnice firmy
  • sprawdzenie osób kooperujących w przedmiocie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
  • specjalistyczna analiza danych internetowych
  • doradztwo w przedmiocie ochrony informacji wewnątrz firmy oraz przed podmiotami zewnętrznymi