Ochrona osobista

Ochrona osobista
Realizowana jest przez agentów ochrony o najwyższych kwalifikacjach - ludzi, którzy swoje doświadczenie zdobywali chroniąc najbardziej zagrożone osoby w kraju - świadków koronnych w ramach prowadzonych przez Zarząd Ochrony Świadków Koronnych Centralnego Biura Śledczego programach ochrony.

Gwarantujemy elastyczne podejście do wymagań klienta zapewniając jednocześnie skuteczność podejmowanych działań.