Ochrona IT

Ochrona IT
Audyt informatyczny

Audyt informatyczny to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane, a ich skutki na czas korygowane.

Audyt jest prowadzony w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonym standardem lub normą wybraną jako punkt odniesienia. W przypadku audytu informatycznego są to normy dotyczące zarządzania procesami IT (ISO/IEC 20000, COBIT), zarządzania jakością (ISO 9001) lub bezpieczeństwem informatycznym (ISO/IEC 27001, PCI DSS, FIPS). Normy te są zwykle zbudowane w postaci list kontrolnych, co ułatwia systematyczną weryfikację wszystkich punktów.

Częścią audytu mogą być inne, nierzadko bardzo rozbudowane procedury badania systemów informatycznych — jak analiza ryzyka czy test penetracyjny.

Zakres Audytu Bezpieczeństwa IT jakie możemy zrealizować dla Państwa:
 • Bezpieczeństwo fizyczne infrastruktury IT (polityka bezpieczeństwa, fizyczna kontrola dostępu, systemy zasilania)
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych (zapory sieciowe, testy, ochrona DoS i DDoS, Firewalle)
 • Monitorowanie sieci komputerowych
 • Kontrola dostępu do sieci
 • Kontrola dostępu do aplikacji
 • Ochrona antywirusowa serwerów i stacji roboczych
 • Ochrona danych (kopie zapasowe, szyfrowanie nośników, systemy DLP, antyphishing)
 • Bezpieczeństwo poczty elektronicznej
 • Ochrona dostępu do sieci web
Audyt obejmuje szereg działań, zależnych od danego systemu i sytuacji. Są to:
 • Ocena potencjalnych zagrożeń we wszystkich sferach funkcjonowania organizacji – analiza ryzyka,
 • Testy penetracyjne,
 • Testy odtworzeniowe kopii zapasowej,
 • Analiza konfiguracji urządzeń,
 • Określenie środków i przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa,
 • Wskazanie kierunków polityki bezpieczeństwa i strategii jej realizacji,
 • Analiza dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
Biegły Sądowy (po formalnym powołaniu) / Ekspert IT w zakresie działalności dla sektora prywatnego oferuje:
 • audyty oprogramowania i sprzętu informatycznego – ekspertyzy
 • opiniowanie i projektowanie infrastruktury IT
 • badanie oprogramowania, sprzętu IT, błędów i uszkodzeń – ekspertyzy
 • ekspertyzy z zakresu teleinformatyki i GSM, telemetrii
 • audyty bezpieczeństwa danych i oprogramowania w firmie
 • audyty legalności oprogramowania w firmie
 • audyty i pomoc przy opiniowaniu i ocenie sprzętu i oprogramowania w trakcie przetargów publicznych
 • wycenę serwisów, domen internetowych i aplikacji
 • audyty i oceny rzetelności realizacji programów w ramach środków unijnych
 • wszelką pomoc w szczególnych sytuacjach związanych z IT i nowoczesnymi technologiami, które trudno tu wszystkie wyliczyć
 • infobrokering i wywiad gospodarczy
 • szeroko rozumiany audyt bezpieczeństwa przedsiębiorstw
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego firm i instytucji
Opinie sądowe z zakresu Informatyki Śledczej
Dla Instytucji: Sądu, Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Urzędów Skarbowych itp. 
Badania i opinie z zakresu:
 • defraudacja środków finansowych
 • łamanie prawa pracy
 • kradzież danych
 • szpiegostwo przemysłowe
 • łamanie praw autorskich
 • ujawnienie tajemnicy handlowej
 • kradzież i użycia danych osobowych
 • sprawy kryminalne (pełen zakres)
 • wykorzystywanie cudzego wizerunku czy kradzież patentów

Podkreślić należy, że dostarczanie i zabezpieczanie elektronicznych środków dowodowych wybiega znacznie poza przestępstwa komputerowe i ma zastosowanie przy każdym przestępstwie czy nadużyciu, gdzie urządzenia elektroniczne miały zastosowanie jako nośnik danych.

Opinie Prywatne

Opinie prywatne / Ekspertyzy dla osób fizycznych z różnych obszarów technologii informatycznych. Zebrane i zabezpieczone dane przedstawiane są w formie profesjonalnych raportów, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym czy administracyjnym.

Dowód elektroniczny okazuje się często niezbędny podczas rozstrzygania spraw dotyczących:
 • włamania komputerowego,
 • kradzieży tożsamości,
 • wyłudzeń i oszustw internetowych,
 • dowody zdrady,
 • programy szpiegujące
 • podsłuchy komputerowe,
 • kradzież środków z kont internetowych.