Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Przed nawiązaniem współpracy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy, którego celem jest sprawdzenie wiarygodności kontrahenta. Proces polega na uzyskaniu oraz przekazaniu informacji dotyczących istotnych kwestii, które mogą zaważyć na współpracy. W ramach wywiadu gospodarczego pozyskiwane są dane odnośnie sytuacji kadrowej, finansowej, prawnej, ekonomicznej firmy. Informacje pozyskane tą drogą pozwalają na kontrolę faktycznego stanu przedsiębiorstwa i umożliwiają pozyskanie dużej ilości informacji, gruntujących pewność trafności decyzji i zainwestowanych środków finansowych.

Wywiad gospodarczy obejmuje takie działania, jak:
 • kompleksowe sprawdzenie podmiotu w bazach danych
 • badanie akt rejestrowych KRS
 • ustalenie nieruchomości osób zarządzających
 • specjalistyczna analiza danych internetowych ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
 • ocena wiarygodności płatniczej i ewentualnych zobowiązań
 • przeprowadzenie wywiadu o firmie w instytucjach i wśród przedsiębiorców powiązanych
 • weryfikacja faktycznej działalności i miejsca jej prowadzenia
 • ustalenie majątku firmy, w tym nieruchomości oraz ruchomości
 • przeprowadzenie wywiadu wśród pracowników i kooperantów
 • przeprowadzenie wywiadu o właścicielach firmy, wspólnikach oraz osobach zarządzających
 • sprawdzenie możliwych powiązań kontrahenta z grupami przestępczymi !!!
 • weryfikacja rzetelności w kontaktach z potencjalnymi klientami