Korupcja

Korupcja
 • Szkolenia antykorupcyjne / podstawowe / doskonalące / zaawansowane/
 • Warsztaty etyczne, konflikt interesów
 • Polityka antykorupcyjna, przeciwdziałania nadużyciom
 • Procedura przeciwdziałania konfliktowi interesów
 • Polityka prezentowa
 • Audyt antykorupcyjny
 • Procedura anonimowego zgłaszania przypadków mogących wskazywać na zachowania korupcyjne/nieetyczne/nadużycia
 • Analiza ryzyka korupcji (instytucjonalna/stanowiskowa)
 • Kodeks Etyki
 • Procedury wyjaśniania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości
 • Polityka due dilligence/KYC –weryfikacja klientów pod kątem nadużyć i korupcji
 • Wdrożenie normy ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 • Certyfikacja normy ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 • Algorytm postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji
 • Wdrożenie i obsługa rozwiązań informatycznych w zakresie anonimowego zgłaszania przypadków korupcji, nadużyć, działań nieetycznych
 • Outsorcing usług w zakresie doradztwa etycznego i antykorupcyjnego/pełnomocnik ds. przeciwdziałania korupcji/
 • Opracowanie antykorupcyjnej polityki informacyjnej
 • Wdrażanie Systemów Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
 • Warsztaty szkoleniowe w zakresie współpracy z organami ścigania
 • Inne uzgodnione rozwiązania w zakresie compliance, korupcji, nadużyć, etyki, współpracy z organami ścigania