Uprowadzenia dla okupu – prewencja i wsparcie

Uprowadzenia dla okupu – prewencja i wsparcie operacyjne w przypadku zaistnienia zdarzenia
Prewencja uprowadzeń i zagrożeń przestępczością okupową oraz przeciwdziałanie zagrożeniom siłowego i bezprawnego przejęcia biznesu lub wpływanie na relacje biznesowe. 

Najczęściej wpływanie na relacje biznesowe odbywa się poprzez zaaranżowanie przez sprawców sytuacji związanych z kierowaniem anonimowych gróźb karalnych, wzbudzeniem strachu zagrożenia rodziny.

Oferujemy wsparcie w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową oraz sytuacją tzw terroru przemysłowego (zagrożenie detonacją ładunku wybuchowych w przedsiębiorstwie lub zatrucia produkcji spożywczej bądź farmaceutycznej).